• Home

Paulinische Paradox Deel 5c - Korinthe

Beoordeel dit item
(3 stemmen)

Probeerde Paulus mensen te behagen, en probeerde hij te zijn wat anderen van hem verlangden? Was hij daarom een onderwijzer en uitvoerder van de Torah? Er zijn mensen die situaties met dergelijke uitleggen proberen te beredeneren. Paulus onderwees en volgde de Wet van God. Is dat een andere wet dan de Wet van Christus? Is de Wet van God een bediening van de dood? Laten we deze dingen toetsen aan de Schrift.

Media

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja