Geen vuur op Sjabbat (Remastered)

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Heeft er wel eens iemand tegen jou gezegd dat er op de Sjabbat geen vuur mag worden ontstoken?

Exodus 35:2-3 Zes dagen moet er werk verricht worden, maar de zevende dag moet heilig voor u zijn, een sjabbat, een dag van volledige rust, voor de HEERE. Ieder die op die dag werk verricht, moet gedood worden. U mag op de Sabbat in geen van uw woongebieden vuur aansteken.

Voor degenen die de geboden van God bestuderen met een verlangen om Zijn waarheid toe te passen, en die waarheid willen vasthouden is het begrijpelijk dat dit gebod tot verwarring kan leiden. We zien regelmatig dat het Huis van Juda, de Joden dit gebod in bepaalde situaties toepast, en dan wel op een manier die redelijk extreem lijkt.

Media

Meer in deze categorie: Geen Wet, geen liefde (Remastered) »

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe