De 613 Mitzwot - Deel 4

We krijgen vaak het verzoek om een studie te maken over de 613 geboden die binnen het Joodse geloof worden gehanteerd. Je kunt je voorstellen dat het een enorme kluif is om een dergelijke studie, of studieserie, te maken. Maar we denken dat we het deels kunnen behandelen in onze blogs. Dit wordt een serie blogs die we op verschillende momenten uitbreiden zonder dat daar een duidelijk schema achter zit. In deze serie gaan we niet heel diep op alles in.


De opzet van deze blogs zal simpel zijn. We zullen een traditioneel rabbijns gebod citeren, dat je kunt lezen in de AENT (Aramees-Engels Nieuw Testament), daarna benoemen we het Bijbelgedeelte waarop dat gedeelte is gebaseerd, en geven we aan of we het eens zijn dat het een gebod is dat we vandaag de dag kunnen doen of dat het een gebod is dat we vandaag de dag niet kunnen toepassen en waarom wel en niet. Vervolgens delen we een aantal opmerkingen of gedachten over de toepasbaarheid vandaag de dag. De vorige keren hebben we de eerste vijftien geboden behandeld, deze week gaan we dieper in op vijf andere geboden.


Gebod: Om elk 7e jaar samen te komen om de Torah te horen lezen

Deuteronomium 31:10-13 (HSV)
En Mozes gebood hun: Na verloop van zeven jaar, op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding, op het Loofhuttenfeest, als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen. Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, en de vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen, en om te leren de HEERE, uw God, te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. Zodat hun kinderen die het niet weten, het ook horen, en leren de HEERE, uw God, te vrezen, al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen.

Opmerkingen:
Wij geloven dat de hele Torah elke 7 jaar moet worden voorgelezen door de Levieten tijdens Soekot, wanneer het volk van JHWH zich moet verzamelen. Dat is wel hoe we er tegenaan kijken, maar het is niet iets wat we vandaag de dag gemakkelijk kunnen volbrengen; vooral omdat er op dit moment geen Levitisch priesterschap in werking is. Zodra de Messias terugkeert en de Levitische priesterdienst weer in bedrijf is, kan dit gebod weer worden opgevolgd. Voor ons geldt de opdracht om naar Jeruzalem te gaan en ons te verzamelen voor dit feest als we daartoe in staat zijn. Op dit moment nemen we de rol in van ambassadeur van Israël onder de natiën.

Gebod: Dat een koning zelf een kopie van de Torah moet schrijven

Deuteronomium 17:18 (HSV)
Verder moet het zó zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is.

Opmerkingen:
We zijn het ermee dat dit van toepassing is als we weer een koning en een op Torah-gebaseerde regering hebben. We geloven dat het erg waarschijnlijk is dat Jesjoea dit zal doen als Hij Koning wordt bij zijn wederkomst.


Gebod: Dat iedereen een Torah-rol moet hebben

Deuteronomium 31:19 (HSV)
En nu, schrijf voor u dit lied op en leer het de Israëlieten; leg het hun in de mond, opdat dit lied voor Mij een getuige is tegen de Israëlieten.

Opmerkingen:
Wij zijn het er niet mee eens dat dit gebod letterlijk moet worden opgevolgd. We zien nergens staan dat het een gebod is dat iedereen een Torah-rol moet hebben. Wij geloven wel dat het een goed gebruik is als iedereen een kopie heeft van de Bijbel, zodat iedereen zelf kan studeren, maar we zien dit niet als een gebod. Dit vers staat aan het begin van het Lied van Mozes. Hetzelfde lied dat door de 144.000 wordt gezongen. De 144.000 aanbidden Jahweh in Geest en in Waarheid; ze verkondigen daarmee Gods Geboden aan de natiën. Mozes heeft het lied opgeschreven en leerde het aan de Israëlieten ... dus wordt het ons geleerd en wij zingen het ... leven het uit, dansen het, spreken het, laten het zien en zijn een licht!


Gebod: God lofprijs geven na de maaltijd; Danken na de maaltijd

Deuteronomium 8:10 (HSV)
Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de HEERE, uw God, voor het goede land dat Hij u gegeven heeft.

Opmerkingen:
We geloven niet dat het een gebod is om JHWH te zegenen na het eten. Maar we hebben het voorbeeld van de Messias die de zegen uitspreekt voordat hij de grote schare mensen van voedsel voorziet. Het lijkt er echter op dat hij de zegen uitsprak zodat het voedsel zich zou vermenigvuldigen en er genoeg zou zijn voor iedereen. Wij vinden het een goede gewoonte om te bidden en JHWH te zegenen, voordat je gaat eten, maar het hoeft niet perse te worden gedaan voor of na het eten. Vergeet gewoon nooit dat Jah de bron is van alles waarmee Hij jou voorziet! Denk bij alles wat je geeft aan Jah, en wees daarbij nederig en dankbaar ... En dan zijn we bij nummer 20, de laatste voor deze week; We gaan kijken naar een gebod dat specifiek geldt voor de tempel en / of de priesters.


Gebod: Om een Heiligdom (Tabernakel/Tempel) te bouwen voor God

Exodus 25:8 (HSV)
En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen.

Opmerkingen:
Wij geloven dat er een aangewezen plek moet zijn voor JHWH. Maar we moeten ook niet vergeten dat het moet worden gebouwd op de aangewezen plek en alleen op basis van de specificaties die JHWH heeft gegeven. Anders doen we de dingen op onze eigen manier.

We hopen dat we hiermee een beetje duidelijkheid hebben gegeven over de vierde set van 5 geboden en hun toepasbaarheid in ons leven van alledag. Niet alleen wij zelf, maar ook ons begrip van de culturele uitleg en de context van de Bijbel, zijn ons grootste obstakel om te begrijpen en daarmee te gehoorzamen aan de wegen van onze Schepper. Elke dag moeten we kiezen of we wel of niet gehoorzaam zijn, en daarmee kiezen we tegelijkertijd wie we dienen.

Sjalom

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe