• Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
STICHTING 119 MINISTRIES NEDERLAND

Dit is de privacyverklaring van Stichting 119 Ministries Nederland

1. INLEIDING

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop Stichting 119 Ministries Nederland jouw persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring kan worden aangepast door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

2. STICHTING 119 MINISTRIES NEDERLAND

119 Ministries Nederland is een stichting die gelooft dat de Bijbel van Genesis tot en met Openbaring de geopenbaarde waarheid is van JHWH, de God van Israël. Wij zoeken de waarheid van het Woord, onderwijzen die en willen ernaar leven. Vervolgens delen wij de waarheden die wij hebben ontdekt met iedereen die ernaar horen wil.

3. DOEL GEGEVENSVERWERKING

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting 119 Ministries Nederland. Deze worden hieronder toegelicht.

A. HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN

Stichting 119 Ministries Nederland stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op informatieverstrekking en kennisdeling. Jouw voornaam, achternaam geslacht en e-mailadres worden verzameld via het aanmeldformulier van een conferentie op de website van Stichting 119 Ministries Nederland en worden bewaard in het e-mailsysteem van Mailchimp.

Daarnaast kan je mondeling of schriftelijk gevraagd worden om je met jouw persoonlijke gegevens voor bepaalde bijeenkomsten e.d. aan te melden.

B. AANMELDEN VIA CONTACTFORMULIEREN

Via de aanmelding voor een conferentie worden jouw gegevens ook verzameld als je het aanmeldformulier invult op de website van Stichting 119 Ministries Nederland.

In dit formulier worden alleen de benodigde gegevens gevraagd om je in te schrijven voor een conferentie en nieuwbrieven te versturen. De gegevens die wij verzamelen zijn: je voornaam, achternaam, adres, geslacht, leeftijd, telefoonnummer, welke dagen je komt op een conferentie, de vrijwilligerstaken voor een conferentie en via welke weg je bij ons terecht bent gekomen.

4. ONTVANGERS

De gegevens die Stichting 119 Ministries Nederland van jou ontvangt worden beheerd door middel van:

A. MAILCHIMP

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voor- en achternaam en geslacht automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier.

B. HOSTNET

De website van Stichting 119 Ministries Nederland wordt gehost bij STRATO AG (KvK Berlin Charlottenburg HRB 79450). Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van STRATO AG. Het privacybeleid van STRATO AG vind je hier. De website van Stichting 119 Ministries Nederland is beveiligd en heeft een SSL-certificaat.

5. OPSLAG PERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting 119 Ministries Nederland, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

A. HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN

Jouw e-mailadres, voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je uitschrijven wanneer je wilt. Onderaan elke nieuwsbrief vind je daarvoor een link of je kan je uitschrijven door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

B. CONTACTFORMULIEREN

Op het moment dat je via de website van Stichting 119 Ministries Nederland een contactformulier invult, worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, adres, geslacht, leeftijd, opgeslagen op de mailserver. Die gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

6. BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Stichting 119 Ministries Nederland worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd.

7. JOUW RECHTEN

A. RECHT OP INZAGE

Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Stichting 119 Ministries Nederland zijn vastgelegd en worden bewaard. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

B. RECHT OP RECTIFICATIE

Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om deze te laten rectificeren door Stichting 119 Ministries Nederland. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url (link) onderaan elke nieuwsbrief.

C. RECHT OP WISSEN VAN GEGEVENS

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting 119 Ministries Nederland worden bewaard? Dan heb je het recht om deze te laten wissen. Alleen als wij de gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten bewaren, kunnen wij niet aan een verzoek tot wissen voldoen.

D. RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Stichting 119 Ministries Nederland niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

E. RECHT OP STOP GEGEVENSGEBRUIK (BEZWAAR)

Wil jij niet dat Stichting 119 Ministries Nederland jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder toezending van je NAW-gegevens.

8. PLICHTEN

Stichting 119 Ministries Nederland verwerkt jouw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat wij de gegevens nodig hebben om onze taak (het kunnen organiseren van conferentie en versturen van informatie) goed te kunnen uitoefenen, maar daarbij niet meer gegevens verzamelen dan wat we echt nodig hebben. Ook houden we goed rekening met jouw privacy: de gegevens zijn alleen in te zien door de medewerkers van 119 Ministries Nederland en worden als ze niet meer nodig zijn na één jaar vernietigd.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stichting 119 Ministries Nederland de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Stichting 119 Ministries Nederland met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Stichting 119 Ministries Nederland behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Stichting 119 Ministries Nederland dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting 119 Ministries Nederland te beschermen. Daarbij zullen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk respecteren

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door stichting 119 Ministries Nederland neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens! Ook als je vragen hebt, kun je contact opnemen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
De Opslach 5 | 8934 DB | Leeuwarden  | KVK Nr 66924251

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja