#

Is er in de Torah een aanwijzing dat een kalenderjaar ofwel 12 of 13 maanden telt? Misschien wel...

Ga met ons mee in onze studie waarbij we Bijbelse getallen gebruiken om de profetische betekenis van besnijdenis te onthullen.

Wat wij geloven in 7 minuten. We dagen jou uit maar willen ook uitgedaagd worden om Zijn prachtige Waarheid die in Zijn Woord is geopenbaard, te zoeken, te begrijpen en toe te passen.

Hoe denkt u over de Wet en wat heeft dat te maken met het Millennium, kijk mee met deze korte studie....

A

Hoe reageer je als er over het offersysteem van de tempel wordt gezegd dat dieren daarbij worden mishandeld? Wij zouden het volgende zeggen:..

Is de Wet van God, die is geschreven door Mozes, aan de kant gezet? Of is die Wet er om ons apart te zetten? Wat gebeurt er als wij de Wet van Mozes aan de kant zetten? Je zult verbaasd zijn over het antwoord dat de schrijver van Hebreeen daarop geeft.

Een kijkje in de keuken bij 119 Ministries in Costa Rica.

Heeft u ook weleens het argument gehoord dat Christus de Wet heeft vervuld en afgeschaft? Maar is dat werkelijk zo?

Jesjoea (Jezus) vertelt ons dat we Zijn naam moeten belijden voor de mensen en niet verloochenen, maar wat betekent dat eigenlijk? Kijk mee en toets alles in deze korte maar uitdagende studie

Een aantal gedachten over wat we kunnen doen als we onze identiteit vinden in Jesjoea.

In de Hebreeuwse tekst van Gods Woord worden de tekens Alef en Tav (אֵת) regelmatig gebruikt, zonder dat ze worden vertaald.

De Alef is de eerste en de Tav de laatste letter van het Hebreeuwse alefbeet, zoals de alfa en omega de eerste en laatste letter zijn van het Griekse alfabet en de A en Z in het Nederlandse alfabet.

Heeft u ook weleens het argument gehoord dat Christus de Wet heeft vervuld en afgedaan? Maar is dat werkelijk zo...? Als Christus de Wet heeft afgedaan, waarom staat dan in de Schrift...

We worden opgeroepen om onze Joodse broeders tot jaloezie te verwekken, nu is de vraag hoe we dat volgens Gods Woord moeten doen.

B

Jesaja 9:6-7 is een van de beroemdste gedeeltes uit de Bijbel, maar de meningen verschillen over wie dit gedeelte gaat. Gaat het over de Messias die komen zal, of over Hizkia? Er zijn anti-missionarissen die zeggen dat het over Hizkia gaat, maar onder andere het hedendaagse christendom beweert dat het over Jesjoea gaat. Wie heeft er gelijk? En welke plaats neemt het geheim van de MEM in deze discussie?

Er is meer dan genoeg kritiek op de legitimiteit van Jesjoea als de geprofeteerde Messias uit de TENACH. Een van de punten van kritiek is die van de profetie van een maagdelijke geboorte.

Kunnen mensen verzoening doen voor de zonden van iemand anders?

Anti-missionarissen gebruiken 1 Timotheus en Titus 3 om aan te geven dat Paulus zijn uiterste best doet om het onderwerp geslachtsregisters uit de weg te gaan. Als dat waar is, waarom is dat dan zo? En als het niet waar is, waarom zegt Paulus dan dat we dat onderwerp moeten vermijden? Ontdek hoe het zit in de nieuwste aflevering van de Brit Chadasja Serie.

Als het gaat om zaken van de Torah, dan lijkt het erop dat onze Schepper sommige dingen belangrijker vindt dan andere zaken. Hoe bepalen we wat belangrijker of minder belangrijk is? Ga met ons mee op onderzoek naar het concept van de belangrijker zaken.

Wat doen we met de bewering van Anti-missionarissen die zeggen dat de Messias niet zal lijden zoals Israël lijdt en die zeggen dat Jesaja 53 niet over de Messias gaat? We gaan het gewoon onderzoeken.

De Anti-Missionarissen willen dat we geloven dat Psalm 110 niet Messiaans is, maar dat het over Koning David gaat. In deze studie uit de Brit Chadasja serie gaan we die theorie onderzoeken om te zien wat we ontdekken.

Ben je benieuwd naar het verborgen verhaal van Nimrod dat in Genesis wordt verteld? Bekijk dan deze korte studie waarin dieper wordt ingegaan op de Hebreeuwse betekenissen.

Er zijn talloze directe en verborgen Messiaanse verwijzingen in de Tenach. Oude rabbijnen legden ze op een bepaalde manier uit, terwijl het moderne Jodendom ze op een andere manier uitlegt. Waarom is dat, en wie heeft gelijk? Ontdek wat voor invloed dit heeft op het besef of Jesjoea de Messias is, en waarom anti-missionarissen proberen om een ander perspectief te onderwijzen. Deze studie gaat niet alleen over de messiaanse profetieën in de Tenach die in de eerste eeuw in vervulling gingen, maar laat ook aan de hand van Torah zien wat de timing is van Zijn eerste en tweede komst, de eerste als Messias ben Jozef en de tweede als Messias ben David.

Ontdek hoe de 7 scheppingsdagen en de tabernakel de eerste en tweede komst van de Messias, als Messias ben Jozef en Messias ben David, openbaren. Ontdek wat heel veel mensen over het hoofd hebben gezien ten aanzien van Messias Jesjoea.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat is Halal vlees? Kunnen wij dat eten, of is het vlees dat aan afgoden is geofferd en moeten we ons er niet mee inlaten?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Hoe moeten we de wetten van Niedah (over menstruatie) vandaag de dag toepassen?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat is redding?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat zijn afgodsbeelden? Hoe moeten we het 2e gebod toepassen?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Moeten we nu of in de toekomst nog dierenoffers brengen?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Zou onze Messias Kerst en Pasen hebben gevierd? En moeten wij het vieren?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat betekent het dat je geen tweeërlei stof mag dragen? Mogen we geen gemixte stoffen dragen?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Is het Sabbatsjaar vandaag de dag nog van toepassing? En zo ja, hoe moeten we dat vorm geven?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw.

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat zijn tzietziets, of kwasten, die in de Schrift worden genoemd en welke rol hebben ze voor nu?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Bestaat er zoiets als koosjere slacht in de Schrift?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat zijn de Mezoeza, en wat zijn Tefilien? Wat is het doel daarvan?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat is de Sabbat en wat is er zo bijzonder aan?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Moeten we elkaar vandaag de dag stenigen? Is de doodstraf Bijbels?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Hoe zit het met de kalender? Waarom is er zoveel onenigheid? Wat het echt wat uit?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat heeft een hededaagse "Christen" te maken met de Voedselwetten uit Leviticus 11.

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

In Ezechiel 18 geeft onze Schepper geen antwoord op de vraag hoe Hij onze zonden kan vergeven als wij ons bekeren, ook al wordt deze vraag aan Jah gesteld door Israel. Hij geeft Israel het gebod om zich eerst te richten op bekering. Hij zei niet dat het geen goede vraag was. Het is eigenlijk een heel goede vraag. Ze stelden die vraag echter op het verkeerde moment. Het is nu de tijd om te ontdekken hoe Hij onze zonden vergeeft, als wij ons bekeren en leven.

Van Jesjoea onze Messias wordt gezegd dat Hij ons offer is. De TANAKH, ofwel het Oude Testament verklaart dat onze Schepper mensenoffers verbiedt. Nu hebben we een probleem, of toch niet ... Welkom bij de eerste les van de Brit Chadasja serie, waarin we de Brit Chadasja, het Nieuwe Testament zullen openslaan, om daarna alles te gaan toetsen ...

Wat betekent het voor ons dat Jesjoea bij het Laatste Avondmaal zei dat het brood figuurlijk Zijn eigen Lichaam vertegenwoordigde en de wijn stond voor Zijn bloed? Hoe zit dat dan met de Torah instructie die ons verbiedt om bloed te drinken? Hoe kan Jesjoea deze beeldspraak gebruiken wanneer het schijnbaar tegen de Schrift ingaat?

Anti-missionarissen betwisten of Jeshoea ons huidige Hoofd en onze Hogepriester is. Er is niets nieuws onder de zon. We lezen dat de aanhangers van Korach, in de tijd van Mozes, ook al hun hoofd en Hogepriester betwistten. De consequenties waren absoluut niet fraai. Leer wat het gedrag van Korach vandaag de dag te maken heeft met ons.

Besnijdenis. Een onderwerp dat in veel kringen wat gemakkelijk besproken wordt. Is besnijdenis ook nu nog geldig of niet? Besnijdenis - is het een eeuwig teken of iets dat alleen van toepassing was vóór het kruis? Laten we in dit eerste deel van ons onderwijs samen de Schrift onderzoeken en bekijken of de besnijdenis ook vandaag de dag nog moet worden uitgevoerd door gelovigen.

Besnijdenis. Een onderwerp dat in veel kringen wat gemakkelijk besproken wordt. Is besnijdenis ook nu nog geldig of niet? Besnijdenis - is het een eeuwig teken of iets dat alleen van toepassing was vóór het kruis? Laten we in dit tweede deel van ons onderwijs samen de Schrift onderzoeken en bekijken of de besnijdenis ook vandaag de dag nog moet worden uitgevoerd door gelovigen.

Wat werd door onze Redder werkelijk aan het kruis genageld? Welke beker bedoelde Hij toen Hij vroeg of deze aan Hem voorbij mocht gaan, maar die Hij toch dronk?
Velen hebben gehoord dat onze Redder voor onze zonde moest sterven. Maar waarom een dood aan het kruis? Is er een Bijbelse aanwijzing waarom Hij op deze manier moest sterven? Of was het gewoon toevallig? Ontdek wat vele eeuwen lang onbekend was over de dood van onze Redder. Je zult verbaasd staan hoe weinig je weet van de reden WAAROM onze Redder stierf op de manier waarop dat gebeurd is. Bekijk deze studie die je beslist met je vrienden zult willen delen.

Wat betekent het als je in het Nieuwe Verbond bent? Je zult versteld staan.

Wie zijn de blinden? Wie kunnen nog niet zien? Deze korte studie kan misschien wat ogen openen.

Van de Emmaüsgangers wordt gezegd dat hun harten brandende in hen waren...? Heeft u dat zelf ook ervaren? Of zou u dat willen?

Waarom is de lucht blauw? Kijk mee met deze korte studie en ontdek een verrassend antwoord.

C

D

Er zijn maar weinig onderwerpen waarover meer discussie is dan over de manier waarop de kalender van onze Schepper moet worden berekend. In dit deel van de Kalender serie van 119 Ministries onderzoeken we de doctrine van de Maansabbat. We onderzoeken het aan de hand van het Woord en geven je veel stof tot nadenken, zodat je zelf conclusies kan trekken over deze kwestie.

"Een dag is als duizend jaar" onthuld de profetie van de Schepping, waardoor wordt bewezen dat Jesaja het bij het goede eind had toen hij zei dat "het einde wordt geopenbaard vanaf het begin." Het volledige plan van JHWH wordt geopenbaard in de eerste drie en dertig verzen van de Bijbel. Als bonus, onthullen we ook nog de profetie van de Exodus.

Zegt JHWH in Leviticus 20:17 dat een huwelijk tussen een broer en een zus een gruwel was, of juist genade?

Veel mensen zijn het zicht kwijtgeraakt op de werkelijke boodschap die de Messias gaf in de Grote Opdracht. Vaak wordt uitgelegd dat we erop uit moeten gaan om het evangelie te verspreiden, maar is dat alles?

Als gelovigen zien we uit naar de wederopstanding. Dat blijde vooruitzicht dat zal plaatsvinden bij de laatste bazuin. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat dit een Bazuinendag zal zijn. En dat is inderdaad een reële optie. Maar, zou het ook op een van de anderen Heilige Dagen van JHWH kunnen gebeuren, die net zo goed of misschien nog wel beter bij de beschrijvingen past? Ga met ons mee op onderzoek naar de mogelijkheden voor de dag van de Laatste Bazuin.

Het doel en de betekenis van de 144.000 in het Boek Openbaring wekt de nieuwsgierigheid op van veel mensen. Gaat het letterlijk om 144.000 mensen of is het getal symbolisch van aard? En wat misschien nog interessanter is, is de verborgen boodschap in de opsommingen van de 12 stammen van Israël.

Als we creatieve theologie moeten uitsluiten en terug moeten naar Bijbelse termen, dan gebeuren er bijzondere dingen... Laten we het hebben over de veronderstelde morele wet...

Er zijn drie verhalen over de reis van Paulus naar Damascus... is dat problematisch?

Wat betekent het om te wandelen op de smalle weg? En hoe smal is die weg? Uiteindelijk lijkt het alsof elke gelovige denkt dat hij daarop wandelt. Hoe moeten we de smalle weg dan definiëren vanuit Bijbels oogpunt? Ga met ons mee op onderzoek in de Schrift om de Smalle Weg te vinden.

Lot, die in de Bijbel een rechtvaardige wordt genoemd, bood zijn dochters aan een menigte buiten zijn huis aan om twee vreemdelingen te beschermen. De scepticus zal dit onethisch noemen en daarop concluderen dat Jahwehs definitie van rechtvaardigheid duidelijk niet moreel is. Misschien is er iets dat door sceptici, en ook door veel gelovigen, over het hoofd wordt gezien....

Een vrouw heeft 10 penningen, waarvan ze er 1 verliest. Ze zoekt die vervolgens op, waarna ze het vindt, zich bekeert en zich uiteindelijk verheugt. Jesjoea zei dat als we oren zouden hebben om te horen, we dat zouden begrijpen.

Een fragment van de NBC-serie "The West Wing" heeft onlangs het nodige stof doen opwaaien in de media, vanwege de relevantie ervan voor de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof inzake het homohuwelijk.

In dit fragment hebben de schrijvers van de show een aantal stropop-redeneringen gebruikt om Gods Wet aan te vallen waarmee ze Zijn geboden als belachelijk en ouderwets proberen weg te zetten.

In deze aflevering van de serie Antwoorden aan Atheïsten weerleggen we deze onjuiste beweringen en laten we zien hoe Gods Wetten een zegen zijn voor de mensen die ernaar leven.

Wist jij dat het plan van onze Messias is verborgen in het Hebreeuws van Genesis 5? Dit zou je wel eens interessant kunnen vinden...

Na elke studie ontstaan er nieuwe vragen. Om ons onderwijs "De Kerk: Zijn voorbeeld" vollediger te maken hebben we gemeend dat het van belang is om deze complementerende studie "Veelgestelde vragen" aan te bieden. We hopen hiermee meer duidelijkheid te verschaffen over dit gecompliceerde en omstreden onderwerp. In deze studie wordt een aantal vragen behandeld die ons naar aanleiding van de basisstudie zijn gesteld.

Het drempelverbond speelde een belangrijke rol tijdens het Pascha en bij de vervulling door Jesjoea van de voorjaarsfeesten van Jahweh. In deze introductieles, zou je een beter begrip moeten krijgen van een deel van de taal die wordt gebruikt om het verbond te definiëren tussen de Schepper en onszelf. Toen Jesjoea aangaf dat Hij de deur was, betekende dat ook iets heel belangrijks voor als wij door die deur binnengaan.

We zijn allemaal wel eens erg druk. De wereld waarin we leven lijkt het elke dag erger te maken. Hoe kunnen we dit “Druk zijn syndroom” voorkomen? Is het zo erg dat we ons er zorgen over moeten maken? Laten we samen het onderwerp eens gaan bestuderen, waar we vast wel eens last van hebben gehad.

Titus 3-9 wordt vaak als laatste verdediging gebruikt om het niet over Gods Wet te hebben....maar wat staat er nu werkelijk?

Wat was het doel van de Wet en veranderde dat in de periode van het Nieuwe Testament? Veel christenen geloven dat de Wet was bedoeld als middel tot redding, maar is dat ook zo? In deze korte studie onderzoeken we dit aan de hand van een groot aantal bijbelteksten.

Kon onze Messias volgens Zijn eigen Wet naar de aarde komen en de Wet afschaffen door deze te "vervullen"? Waarom kunnen gelovige Joden Jesjoea niet accepteren? Kijk voor Bijbelse antwoorden op deze e.a. vragen naar "De Deuteronomium 13 test", u zult versteld staan!!

Aan ons allemaal is verteld dat de Sabbat nu op zondag wordt gevierd. Maar hebben we wel eens vraagtekens gezet bij die stelling? Hebben we de basis van dat geloof echt grondig onderzocht? Of hebben we gewoon blindelings geaccepteerd wat ons in de loop der jaren is geleerd, gebaseerd op interpretaties vanuit een menselijke visie op de Schrift, die door de generaties heen is doorgegeven?

De gelijkenis van de tien maagden is een gedreven onderwerp voor hen die verlangen hebben om de Bijbelse eindtijd te bestuderen. Velen blijven vaak achter met de vraag: "Wat betekent dit? '... of we veronderstellen dat we weten wat het betekent. In deze studie, vereenvoudigen we de gelijkenis, doordat we de Bijbel letterlijk interpreteren.

Er wordt vaak beweerd dat vanaf het moment dat Christus aan het kruis is gestorven we onder de genade leven. Maar hebben we niet altijd onder de genade geleefd? Is de nieuwtestamentische genade iets anders dan de oudtestamentische genade? Ga met ons mee op onderzoek naar de bijbelse betekenis van genade.

De brief van Paulus aan de Galaten wordt regelmatig gebruikt om "aan te tonen" dat volgelingen van Jezus (Jesjoea) niet meer onder de Wet zijn. De verzen die aangeven dat de wet "de leermeester" was, waren daarbij favoriet.

Elk jaar wordt er gedurende een bepaalde tijd van het jaar veel aandacht en tijd gegeven aan het opzetten van een groene boom in de huizen. Hoe denkt onze Schepper over deze traditie?

In deze studie ontdekken we hoe we "wolven" vanuit Bijbels perspectief kunnen herkennen, zodat je beter in staat bent om te onderscheiden en hun vruchten kunt toetsen aan de hand van Gods Woord.

Er zijn maar weinig mensen die weten dat de bedoelde structuur voor het Lichaam van de Messias gedetailleerd is uitgewerkt in de Bijbel. En misschien zijn er nog wel minder mensen die zich realiseren dat het voor onze Heer écht belangrijk is hoe wij ons organiseren. Het is een gevoelig onderwerp, met een conclusie die behoorlijk afwijkt van de norm.

Deze video is bedoeld als een bemoediging om niet op te geven ook al lijkt het tegen te zitten, en altijd vast te blijven houden aan de opdrachten die Jesjoea (Jezus) ons heeft gegeven ook al zijn ze in onze ogen soms onlogisch.

Wat is onze plicht (wat zijn onze taken) volgens de Bijbel en wat voor invloed heeft het wel of niet vervullen ervan op onze toekomst in Zijn Koninkrijk?

In Johannes 14:6 staat onder andere dat Jesjoea (Jezus) "De Weg" is, in deze studie gaan we kijken naar meer voorbeelden uit de Schrift van "De Weg" om een duidelijker beeld te krijgen van wat dit voor ons betekend.

In de Bijbel worden drie groepen mensen beschreven:
- de minste,
- de grootste,
- en de opstandige

Maakt het wat uit tot welke groep ik behoor?

Kunnen we erachter komen tot welke groep we behoren? En zo ja wat zijn de criteria om van groep te veranderen als dat al mogelijk is....

E

In deze studie gaat het over de kennis van de dag en het uur waarop Jesjoea terugkomt, de derde tempel en de eerste vijf bazuinen uit Openbaring. Heel lang is onderwezen dat de eerste vier bazuinen worden veroorzaakt door gebeurtenissen die het gevolg zijn van asteroïden of kometen. 119 laat nu zien hoe ze ook kunnen worden vervuld door natuurlijke gebeurtenissen op aarde. Daarnaast geven ze een uitleg bij de vijfde bazuin, die altijd als moeilijk te verklaren wordt gezien.

Gaf Christus ons echt een nieuw gebod om te volgen? Wat zou het betekenen als dat echt het geval is...

Ga met ons mee op onderzoek in deze korte studie waarin wij een gedachte delen.

Waarom lijkt Paulus in Filippenzen 3 te suggereren dat de Wet van God niet meer voor ons geldt omdat wij in Christus geloven? Paulus zegt: niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof.

Heb je weleens te maken gehad met iets groots? Ik bedoel iets dat nog veel groter leek te zijn dan het leven – iets dat gewoon absoluut onmogelijk leek om mee om te gaan?

Naar wie kijk jij? Naar het probleem of naar de oplosser van problemen?

Elk obstakel dat we tegenkomen geeft ons de mogelijkheid om te groeien en te leren. En omdat we weten dat God vandaag dezelfde is, die Hij toen was, moeten we begrijpen dat we elk obstakel dat op ons pad komt met Hem kunnen overwinnen. Wij hoeven alleen maar te vertrouwen en te gehoorzamen.

Een gedachte over wat er in ons hart moet zijn.

Het geloof in de opname voor de wederkomst voert al vele jaren de boventoon binnen het christelijke geloof. Het lijkt er zelfs op dat het in de afgelopen tien jaar alleen maar in populariteit is toegenomen. Boeken en zelfs films hebben ervoor gezorgd dat het populair is om je dit geloof toe te eigenen. Maar staat het echt zo in de bijbel? Wij moedigen je aan om met ons mee te gaan op een onbevooroordeelde reis door de bijbel, om te zien wat daarin wordt gezegd over de opname voor de wederkomst.

Paulus zei dat de Antichrist zichzelf zal zetten in de tempel van God. Daarom verwachten zovelen dat er een andere tempel gebouwd gaat worden. Maar, wat als de tempel waar Paulus over spreekt, niet van stenen is gemaakt, maar eerder een tent van samenkomst zal zijn. Ga met ons mee in deze les om deze mogelijkheid te bestuderen.

Is Gods Woord aan verandering onderhevig? Wat geloven we?
Dat is de centrale vraag die we in deze studie behandelen.

Er komt een dag dat we allemaal voor Gods troon moeten verschijnen. Welk oordeel wordt dan over ons uitgesproken?

Oproep tot éénheid was Jesjoea's (Jezus) laatste gebed in het hof van Gethsemane.....

Echad, de noodzaak tot éénheid is één van de belangrijkste studies van 119 Ministries Nederland!

In Johannes 17 kunnen we lezen dat Jesjoea (Jezus) zijn laatste gebed een oproep was tot eenheid zodat de wereld kon zien dat de Vader Hem had gezonden.

Verdeeldheid in de "gemeente" van Christus wat Hem aanbidden in Geest en Waarheid speelt alleen de tegenstander in de kaart!

Israel is de kerk/gemeente en de gemeente/kerk is Israel... Wat?!?! Zijn we nu weer terug bij vervangingsleer en geestelijk Israel?!?

Bekijk deze korte video om erachter te komen wat Gods Woord er daadwerkelijk over zegt!!!

F

Heb jij de capaciteiten om de stem van de herder te verstaan? In deze studie een aantal gedachten daarover.

De bedelingenleer is een veel gebruikte uitleg van de Schrift om Gods volk op te delen waarbij "de Kerk" leeft in het genade tijdperk/bedeling wat er op neer komt dat Gods Wet zoals gegeven aan Mozes niet meer geldig is of in ieder geval niet meer geldig is voor "de Kerk". Wij willen in deze studie bovenstaande uitleg toetsen aan Gods Woord, om vast te stellen of het een Bijbels fundament heeft. Vanwege de snelle spraakstijl van de spreker en de vele tekst die in beeld verschijnt is er soms voor gekozen niet alles letterlijk en volledig te vertalen IN DE ondertiteling.

Wij raden u dan ook aan om:
1) de pauze knop bij de hand te houden
2) Het volledige transcript in pdf te downloaden om alles rustig na te kunnen lezen of erbij te houden aangezien daar wel alles volledig wordt vertaald.

Verder is ons advies, zoals altijd, houd de Bijbel erbij en onderzoek ALLES! Voor meer studies gerelateerd aan dit onderwerp kunt u o.a. kijken naar "De Verloren Schapen" en "Geënt".

G

Staat er in Jesaja 58:13-14 dat we geen plezier mogen hebben op de Sabbat? Nogmaals, de context is bepalend....

Elke gelovige moet ervaren dat hij geestelijk groeit. Ook al groeien we allemaal op verschillende manieren, er moet hoe dan ook groei zijn in ons leven. Ervaar jij geestelijke groei? Hoe kan je dat weten? Neem een paar minuten de tijd om deze korte boodschap voor alle gelovigen te bekijken.

Een korte boodschap over het compliment dat we allemaal graag willen horen...

Wat is genade... Wat is geloof... Wat is gehoorzaamheid... En om de zaken nog ingewikkelder te maken, wat hebben ze met elkaar te maken... ? Staan ze tegenover elkaar, zoals sommigen beweren, of werken ze samen in Zijn perfecte ontwerp... In deze studie gaan we niet op de afzonderlijke componenten in, maar onderzoeken we de onderlinge verbanden zoals die in de Bijbel worden onderwezen. In deze studie worden zaken uit de bijbel behandeld die voor elke gelovige essentieel zijn om te begrijpen.

Heb jij altijd haast? Vind je het moeilijk om de tijd te vinden voor bijbelstudie? En komt het erop neer dat je alleen maar tot je neemt wat anderen je aanreiken waarna je verder gaat met je drukke agenda? Dat je nooit echt onderzoekt wat je wordt aangereikt?

In Johannes 1 staat " Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen." Maar wat betekent dat? Wat kan je uit de context opmaken? Hoe moeten we dit uitleggen op basis van de rest van de Bijbel? Ga met ons mee op onderzoek naar een vers dat heel vaak verkeerd is begrepen.

Een van de meest bekende Bijbelverzen is Joh 3:16 waarin staat dat ieder die gelooft in Jezus/Jesjoea eeuwig leven heeft. Maar wat is de Bijbelse (Gods) defenitie van geloven?
Want ook de demonen geloven en sidderen. Hebben zij dan ook eeuwig leven...?

Bekijk deze uitdagende 20 minuten durende studie.
De conclusies zijn waarschijnlijk anders dan u op basis van de gangbare visies zou verwachten, maar we dagen u uit om ze te toetsen aan Zijn Woord!

Extra notitie: In de video wordt als voorbeeld het boek "The purpose driven Life" van Rick Warren genoemd; 119 Ministries promoot dit boek niet en noemt het enkel en alleen als voorbeeld.

We weten allemaal dat we geent zijn, maar wat betekent dat eigenlijk? Op wie of wat zijn we geent? In deze 28 min. durende studie wordt op een heldere manier uitgelegd dat elke gelovige in Christus in Gods ogen een ware Israeliet is.

Velen zullen het ermee eens zijn dat het nieuwe Testament uitsluitend over liefde gaat, en niet over wetmatigheden. Wat mensen niet realiseren is dat de Wet van God definieert hoe wij God kunnen liefhebben en hoe wij anderen kunnen liefhebben.

Dus, wetmatigheden en liefde zijn geen tegenpolen, maar staan naast elkaar. Helaas, zullen weinigen zijn in het eind ter tijden, dat zegt Jezus zelf dat velen zich niet meer concentreren op de Wet van God, waardoor dus de liefde van velen koud wordt.

Heeft er wel eens iemand tegen jou gezegd dat er op de Sjabbat geen vuur mag worden ontstoken?

Exodus 35:2-3 Zes dagen moet er werk verricht worden, maar de zevende dag moet heilig voor u zijn, een sjabbat, een dag van volledige rust, voor de HEERE. Ieder die op die dag werk verricht, moet gedood worden. U mag op de Sabbat in geen van uw woongebieden vuur aansteken.

Voor degenen die de geboden van God bestuderen met een verlangen om Zijn waarheid toe te passen, en die waarheid willen vasthouden is het begrijpelijk dat dit gebod tot verwarring kan leiden. We zien regelmatig dat het Huis van Juda, de Joden dit gebod in bepaalde situaties toepast, en dan wel op een manier die redelijk extreem lijkt.

H

In eerdere studies in deze serie hebben we behandeld wat 'naam' eigenlijk betekent en we zijn ingegaan op een aantal mogelijkheden inzake de grote discussie over de 3e letter van het Tetragram. In dit deel gaan we verder de diepte in, en onderzoeken we een aantal mogelijke uitspraken van de naam van de Schepper.

Er zijn mensen die beweren dat ze precies weten hoe de naam van onze Schepper moet worden uitgesproken. Wij zijn het absoluut oneens met dergelijke onwrikbare standpunten. Een van de grootste discussies is of er een V of een W in de naam voorkomt. Ga met ons mee op onderzoek in deze belangrijke discussies over het Tetragram.

Wat betekent het om je vader en je moeder te eren?

Wie is een Hebreeër? En wat betekent het om een Hebreeër te zijn? Hoe is het woord "Hebreeër" van toepassing op ons?

Onderzoek naar de Hebreeuwse herkomst van het woord "amen", en of je daarmee echt een Egyptische god aanroept in plaats van onze Schepper.

In de Bijbel staat op een aantal plaatsen dat specifieke dagen een heilige samenkomst zijn. Vaak wordt dit woord vertaald als samenkomst; maar is dat de beste manier om het te vertalen? Is dat de Hebreeuwse herkomst van een heilige samenkomst?

Het herstel van de Twee Huizen van Israel is op veel plaatsen in de Bijbel verborgen. We gaan ernaar op zoek in 2 Koningen 5…

Wat is de Hebreeuwse herkomst van bekering?

Veel mensen hebben behoefte aan gemeenschap met anderen. In feite geldt voor ons de opdracht om samen te komen. Toch is er niet altijd een gemeente in de plaats waar we wonen. Neem kennis van ons advies en aanbevelingen over wat je wel en niet moet doen als je een huisgemeente begint.

We hebben allemaal wel eens iemand horen zeggen: "Hij heeft het voor mij gedaan, daarom hoef ik het niet meer te doen..." Die stelling gaan we vanuit de Bijbel onderzoeken.

1 Corinthiers 11 is voor veel mensen een bron van verwarring. Wij onderzoeken dit hoofdstuk door de bril van de Torah en de historische context om de kwestie duidelijker en inzichtelijker te maken

Balans in het leven is kwetsbaar. Elke stap die we nemen maakt op de een of andere manier verschil. Bekijk deze korte boodschap over het streven om het spoor te houden door de Geest.

Wat betekent "heilig" in het Hebreeuws?

Wat is het hart van de antichrist?

Wanneer worden de vastgestelde tijden van JHWH (Nieuwe Maan en Sabbat) een last voor Hem? Zei JHWH in Jesaja dat Zijn Wet heel slecht voor ons is en gaf Hij daarmee aan dat die, al lang voordat de Messias zou komen, moest worden afgeschaft? Ontdek de antwoorden op die vragen in deze korte studie over Jesaja 1:14.

De meeste gelovigen zijn het erover eens dat Jesjoea de “logos” van God is. Er is echter verschil van mening over of Hij wel of niet de “nomos” van God is, ofwel de belichaming van de Torah. Laten we samen wat dieper ingaan op dit onderwerp dan gebruikelijk is.

Waarom veroorzaakt het onderwerp van de naam van onze Schepper zoveel verdeling in het Lichaam? Wat is de werkelijke betekenis van het Hebreeuwse woord “naam”? Wat betekent het om Zijn naam ijdel te gebruiken?

Er wordt vaak gezegd dat we nu al in de rust zijn van onze Messias. Er is een doctrine ter ondersteuning van de theorie dat we niet meer letterlijk hoeven te rusten op de Sabbat. Weet je waar de onderbouwing van deze doctrine gevonden kan worden? Heb je deze doctrine ooit getoetst? Je zult verbaasd zijn als je leert wanneer we daadwerkelijk die rust binnengaan.

Ben jij ook zo hongerig naar de gerechtigheid? Als je antwoord "ja" is, wat definieer je dan als "gerechtigheid"? Komt jouw definitie van wat het Woord van God "gerechtigheid" noemt of uit je eigen gedachten en ideeën, de definitie die anderen je hebben geleerd? Laten we samen gaan onderzoeken wat het werkelijk betekent als we hongerig zijn naar Zijn gerechtigheid.

Er wordt vaak gedacht dat zuurdeeg alleen maar symbool staat voor zonde. In deze studie gaan we dat onderzoeken...

Het is niet ongewoon dat het reguliere christendom zegt dat de Torah, Gods Wet, alleen maar is gegeven aan de Joden.

Is de Wet van God hetzelfde in het Nieuwe verbond, of is het veranderd? Volgens sommigen geeft Hereeën 7 heel duidelijk aan dat de Wet van God is veranderd. Laten we dat gaan toetsen ...

Het tweede gebod zorgt vaker voor vragen over hoe ermee om te gaan, in deze studie bekijken we wat de Bijbel ons erover laat weten. We komen op een heel verrassende manier tot een erg verhelderende conclusie.

Wordt ons in Handelingen 15 geleerd dat we Gods Wet, die door Mozes is opgeschreven, niet meer hoeven te gehoorzamen, of dat we niet gered kunnen worden door ons aan de Wet te houden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we de discussie en de daarbij betrokken partijen begrijpen. Waarschijnlijk is ons verteld hoe we Handelingen 15 moeten uitleggen, welnu ... laten we dat eens onderzoeken...

Handelingen 10 wordt vaak aangehaald om "aan te tonen" dat er niet langer restricties zijn in wat we mogen eten. Is dat werkelijk wat God aan Petrus duidelijk wilde maken met het visioen van het laken?

Geloof is een woord dat op vele manieren wordt uitgelegd, wij gaan in deze studie op zoek naar de definitie die Yahweh er aan geeft in Zijn Woord.

Wat is de betekenis van het Hebreeuwse woord voor Geest, kijk mee met deze korte studie en kom tot een vollere uitleg en beter begrip van wat dit inhoud met betrekking tot de werking van de Geest.

Bij 119 sluiten we iedere video af met "vergeet niet alles te onderzoeken", de vraag is natuurlijk hoe doe je dat?

Kijk mee met deze video om inzicht te krijgen in de manier waarop wij alles onderzoeken, de valkuilen waarvoor we op moet letten en hoe dat jij het zelf kunt gaan aanpakken.

Vraag aan iemand die beweert God te kennen of hij/zij van God houdt, en het antwoord zal zijn 'ja natuurlijk.....' Maar welke definitie geeft Gods Woord van het houden van Hem? En is dat hetzelfde dat we vanaf de preekstoel te horen krijgen?

Veranderde de Wet van God na het Kruis? Wat heeft het voorbijgaan van de eerste hemel en aarde te maken met het vervullen van de Wet en de Profeten? Welke relatie hebben hemel en aarde met hoe wij omgaan met Gods Wet? Wat hebben de hemel en de aarde te maken met vervulde profetie? Had Jesjoea het over het voorbijgaan van hemel en aarde om iets interessants te zeggen, of had het een doel?

We behandelen al deze vragen en meer in Hemel en Aarde en de Wet van God.

I

De hele Wet van Mozes volgen is onmogelijk, dus iedereen die beweert dat te doen kiest gewoon zelf uit wat hij wel of niet naleeft....toch?
Als u heeft ingezien dat Gods Torah/Wet nog steeds nageleefd moet worden en u aan anderen vertelt dat u dit doet, dan heeft u vast wel eens een soortgelijke reactie gehad.
Wat was uw antwoord? Kijk (en test) met ons mee of we daadwerkelijk iene miene mutten "spelen" met Gods perfecte Wet.

Heeft u wel eens gehoord dat Gods Woord/Wet niet langer geldig is? Deze korte studie laat zien dat als God Zelf zegt dat Zijn Woord/Wet voor altijd is, Hij dat in ieder geval aangaande dit punt nog steeds meent.

Wat betekenen de woorden van Jesjoea dat we leven van ALLE woorden uit Gods mond?

Zou God een Wet geven die te zwaar is om op te volgen en deze dan ook nog perfect (Ps 19:8), waarheid (Mal 2:6), heilig (Rom 7:12) en goede leer (Spr 4:2) noemen....? Er wordt vaak beweerd dat de Wet van Mozes te zwaar is, maar wat zegt Gods Woord er eigenlijk over?

J

Een visie op het Woord van God dat voor eeuwig duurt.

Verwacht God van ons dat we Hem gehoorzamen? En wat zijn dan de regels? Het antwoord is voor velen verrassend maar je komt er niet onderuit.

K

Had Hosea een kerstboom? Nee, maar er zijn mensen die Hosea gebruiken als excuus voor het feit dat ze een kerstboom hebben als beeld van JHWH. Ontdek de relatie die dat heeft met het gouden kalf.

De gelijkenis die onze Messias vertelt over de oude en nieuwe wijnzakken wordt soms zo uitgelegd dat het betekent dat het oude weg moet en worden vervangen door iets nieuws.... en daarmee wordt een nieuwe wet van God bedoeld. Als dat waar is, waarom zei onze Messias dan dat niemand het nieuwe zou moeten willen, omdat "het oude goed is"? Er lijkt iets niet te kloppen aan de gangbare uitleg.

Veel mensen verwijzen naar Kolossenzen 2 om aan te geven dat de Sabbat en de Feesten niet meer van toepassing zijn voor hedendaagse gelovigen. Ga met ons mee op ontdekkingstocht door de verzen die vaak als verdediging daarvoor worden gebruikt.

Om aan te tonen dat God een aantal van Zijn geboden (bijv. de voedselinstructies) heeft afgeschaft, wordt 1 Timotheüs 4:4 vaak aangehaald. Als we dit vers op zich nemen, zonder ons in de context te verdiepen, lijkt dit een geldige claim. Zodra we echter gezonde hermeneutische principes toepassen en met behulp van de omliggende verzen de context vaststellen, ontdekken we dat 1 Timotheüs 4:4 ons eigenlijk leert dat Gods voedselinstructies helemaal niet zijn afgeschaft.

Vanuit 1 Timotheüs 4 kunnen we zelfs leren dat we ons nog steeds aan Gods voedselinstructies moeten houden. Deze studie is essentieel voor iedereen die nog worstelt met de brieven van Paulus en zijn onderwijs over de Wet.

Sommigen zijn er nogal stellig over, en anderen maken zich er nauwelijks druk om. Toch is dit een interessante vraag om te overdenken. Heeft onze Schepper paddenstoelen bedoeld als voedsel?

Kunnen we God behagen, of doen we dat automatisch al.....en als dat zo is waarom hebben we dan Zijn Woord gekregen?

We gaan in de Schrift kijken om te zien wat Hij er Zelf over zegt.

L

Hoe ziet de tijdlijn van de dood en opstanding van onze Messias eruit? Hoe moeten we omgaan met verzen die suggereren dat het Laatste Avondmaal een Paschamaaltijd was, en met mensen die zeggen dat het geen Paschamaaltijd was?

Paulus is klip en klaar over dat Gods Wet is afgeschaft je moet gewoon (letterlijk) lezen wat er staat. Heeft u dat al vaker gehoord? In deze studie gaan we op onderzoek uit om erachter te komen of bovenstaande houdbaar is volgens Zijn Woord.

We weten allemaal dat er elk jaar naaldbomen worden omgehakt ter gelegenheid van Kerst. De meesten van ons weten ook dat op het moment dat Jesjoea terugkomt, Kerst niet langer zal bestaan. Het is interessant dat er in de Bijbel al wordt voorzegd hoe de naaldbomen zich zullen voelen bij de terugkomst van onze Heer. Ben je benieuwd geworden - bekijk deze nieuwe studie van 119 Ministries.

M

Sommige Joden scheren hun baard af, anderen doen dat niet. Beide volgen de Torah, maar leggen die blijkbaar op een andere manier uit. Als wij geloven dat het hele Woord van God, en niet slechts een deel ervan, waar is, dan moeten we alles onderzoeken, ook of we onze baarden al dan niet mogen afscheren

Je zou misschien gehoord kunnen hebben dat het dragen van tzietziets alleen voor mannen geldt. We kunnen dat aannemen en het geloven, of we kunnen het toetsen. Op de wijze dat we alles willen onderzoeken, zullen we deze doctrine gaan toetsen aan het Woord.

In Joh 1:17 staat in enkele vertalingen dat de Wet kwam door Mozes MAAR genade en waarheid door Jesjoea (Jezus).

De meeste theologen en christenen zijn het erover eens dat hiermee wordt bedoeld dat er een einde aan de Wet is gekomen
"maar" is dat écht wat er met deze bijbeltekst wordt bedoeld? In deze studie bekijken we wat Johannes daadwerkelijk wilde zeggen in dit vers.

Moeten wij Chanoeka vieren? Wat herdenken we op dat feest? Waarom zijn er mensen die vinden dat we Chanoeka niet moeten vieren?

Neemt u God serieus? In deze korte studie willen we u aanmoedigen om deze essentiële vraag voor uzelf te beantwoorden.

In de Serie Moadiem gaan we dieper in op elk van Zijn feesten om te ontdekken wat de Schepper er mee wilt zeggen.

De Moadiem ofwel Zijn aangestelde tijden zijn ingesteld om ons te helpen Gods profetisch plan met deze wereld beter te begrijpen en te onthouden.

In deze video komen Pesach (פֶּסַח ) en feest van Matzot ( חַג הַמַּצֹּות ) aan bod, en proberen we erachter te komen wat Yahweh wil dat we eruit begrijpen en hoe we er invulling aan kunnen geven.

We begrijpen dat er vele verschillen van inzichten bestaan en geven dan ook alleen weer hoe wij er op dit moment van begrijpen.
Het belangrijkste is dat we deze hoogtijdagen terug op de kalender plaatsen, voor meer over hoe we hierin de eenheid dienen te bewaren verwijzen we graag naar onze video "Echad".

Wat heeft het gebod tot stenigen te maken met de eindtijd?
Mogen we onze kinderen volgens de Wet/Torah wel stenigen als ze ongevraagd een koekje pakken?

Heeft Yeshua ons in Johannes 8 met de overspelige vrouw niet laten zien dat dit gebod is afgeschaft?
Waarom geeft God zo'n streng gebod?

In deze uitgebreide studie komen al deze vragen en meer aan bod, dus pak uw Bijbel erbij en toets mee aan de hand van Zijn Woord.

Wat doen we op Jom Teroea? Wat is de profetische betekenis van deze dag? Waarom wordt dit feest vaak Rosj ha Sjana genoemd?

Bekijk deze studie om meer te leren over een van de moadiem (gezette tijden) die JHWH ons heeft gegeven.

Er wordt vaak gedacht dat Jom Kippoer, ook wel bekend als Grote Verzoendag, een vastendag is. Maar is dit gewoon een traditie of is het een gebod?

Wat doen we op Jom Kippoer? Wat is de profetische betekenis van deze dag?

HEERE, HaShem, Yah, Jehovah, Jahweh, JHWH... Jezus, Jesjoea, Jehosjua... Er zijn veel verschillende meningen aangaande welke naam of namen de juiste zijn en hoe we hier mee om dienen te gaan.
Kijk mee met deze studie om inzicht te krijgen in hoe wij geloven dat de juiste manier is en toets alles.

N

O

Heeft iemand wel eens tegen je gezegd dat je hen niet mag veroordelen, omdat dat in de Bijbel staat? Heb je dat wel eens getoetst aan de Bijbel? Ga met ons mee, als we dat gaan onderzoeken.

Waarom zou de Schepper willen dat we onze potten en ovens stukmaken? Hoe moeten wij Leviticus 11:29-38 vandaag de dag toepassen?

Deze studie is een vervolg op "Onderzoek naar de Davidster" en bedoeld om in te gaan op een aantal veel gestelde vragen.

We hebben altijd geweten dat op het moment dat we deze studie zouden uitbrengen, het controversieel zou zijn. Tot onze verbazing waren er heel veel positieve reacties, bijna het hoogste aantal van de 200+ studies die we tot dan hadden uitgebracht.

Ondanks dat, was er onder de bijna 30.000 mensen die de studie een week na het verschijnen hadden bekeken, een kleine maar gepassioneerde minderheid die de Davidster blijft verdedigen. Ook ontvingen wij een online petitie, die ten tijde van de opname van deze video door 68 mensen was ondertekend, waarin ons dringend werd gevraagd om de studie “Onderzoek naar de Davidster” te verwijderen. Misschien klinkt 68 tegenover 30.000 niet als overtuigend motief om een vervolg met veel gestelde vragen te maken, maar wij vonden dat er zeer goede vragen werden gesteld en interessante dingen werden benoemd. We respecteren dat en waarderen hun inzet voor wat zij geloven dat juist is.

We hopen dat deze studie met ´veel gestelde vragen´ over de Davidster op een respectvolle manier een aantal dingen mag verduidelijken voor de mensen die hun zorg hebben uitgesproken of nog vragen hebben. Als je "Onderzoek naar de Davidster" nog niet hebt bekeken, dan raden we je aan om die studie te bekijken, voordat je verder gaat met de "Veel gestelde vragen".

Is het zonde om op de Sabbat te reizen? Mogen we ons huis verlaten op de Sjabbat?

Een van de meest bekend symbolen ter wereld en een representatie van de moderne staat Israël. Het is de moeite waard om deze zespuntige ster te analyseren, en wat daar uit komt zal je wellicht verbazen.

Omdat wij geloven dat het volledige Woord van God nog steeds waar en van toepassing is, krijgen we regelmatig de vraag hoe wij tegen offers aankijken. In deze studie gaan we heel kort in op een aantal sleutelbegrippen en gedachten over dit onderwerp.

Als we het hebben over 'comfortabel' dan denk je misschien aan een joggingbroek, jeans en t-shirts. Dat zijn stuk voor stuk prima dingen, maar moeten we op geestelijk gebied wel een joggingbroek en t-shirt dragen? Wat gebeurde er met Israel toen zij zich comfortabel, "op hun gemak", gingen voelen?

In 10 minuten leggen wij 25 vragen aan je voor, die de theologische fout aan de kaak stellen die leert dat de Wet van God is veranderd sinds hij door Mozes werd opgeschreven en door onze Redder in praktijk werd gebracht. Onderzoek jezelf, en onderzoek je geloof. Ga mee op een reis die eindigt in de vreugdevolle vrijheid dat het Woord van God nog steeds waarheid is. In deze studie ligt het tempo hoog, dus gebruik de pauze-knop wanneer nodig, om een en ander te toetsen aan je bijbel.

Tot verbazing en verwarring van velen, heeft onze Messias één zonde genoemd, die onvergeeflijk is. Wat betekent dat? Wat is die zonde? Is dit iets nieuws, of vinden we dat al in de Torah?

Geeft Paulus aan dat we onderdanig moeten zijn aan elke regeringsautoriteit?

Efeze 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed.....Waar staat u in deze strijd en zou u wellicht van positie moeten wisselen

"Oog om oog, tand om tand" is een Hebreeuwse zegswijze die vaak verkeerd is begrepen. Heeft onze Messias dit gebod veranderd? Of heeft Hij het juist verduidelijkt...

P

Een Professional is meestal iemand die op een bepaald gebied zeer bekwaam is. Deze bekwaamheid wordt dan gedefinieerd door een hoge opleiding of training. Daardoor krijgt iemand die dat heeft een bepaalde betrekking. Maar hoeft de professionals na deze opleiding en training niet meer te leren?

Efeze 2 lijkt te zeggen dat de Messias de Wet van God heeft afgeschaft....of toch niet?

Probeerde Paulus mensen te behagen, en probeerde hij te zijn wat anderen van hem verlangden? Was hij daarom een onderwijzer en uitvoerder van de Torah? Er zijn mensen die situaties met dergelijke uitleggen proberen te beredeneren. Paulus onderwees en volgde de Wet van God. Is dat een andere wet dan de Wet van Christus? Is de Wet van God een bediening van de dood? Laten we deze dingen toetsen aan de Schrift.

In de brief aan de Romeinen staan veel verzen die worden gebruikt ter ondersteuning van de leer dat Gods Wet is veranderd of zelfs afgeschaft.
 
Is dat echt waar? Of hebben we Paulus misschien verkeerd begrepen?

De brief aan de Galaten is de "Heilige Graal” van de leer dat gehoorzaamheid aan de Wet van God niet langer nodig is. Laten we de brief samen gaan kijken, van het begin tot het einde, om te zien of de gangbare uitleg stand houdt.

Paulus zei dat we niet "onder de wet" zijn... Maar wist je dat Paulus maar liefs zeven wetten benoemt? Van die zeven wetten, is er MAAR EEN waar we niet meer onder zijn. Onder welke Wet zijn we niet meer? Zijn we niet meer onder de Wet van God? Een keuze tussen context en doctrinale traditie wordt aan jou voorgelegd. We "onderzoeken alles" en stellen de vraag "Welke wet Paulus?"

In Mattheüs 5:17, zei Jesjoea dat Hij kwam om de Wet te vervullen, PLEROE de Wet van God. Het Griekse woord PLEROE betekent volledig prediken. Dit betekent dat Jesjoea kwam om de Wet van God VOLLEDIG TE PREDIKEN. We leggen jou voor dat als Jesjoea de Wet van God VOLLEDIG PREDIKTE, wij misschien moeten luisteren naar wat onze Messias predikte.

Ga met ons mee in dit derde deel van de Paulinische Paradox Serie. In de gangbare theologie worden delen van Paulus' brieven gebruikt om daarmee aan te tonen dat God Zijn Wet zou hebben veranderd. Er zijn echter maar weinig mensen die de waarschuwing van Petrus ter harte nemen, over hoe mensen de brieven van Paulus verdraaien om een doctrine van wetteloosheid te promoten.

Ga met ons mee in deel 2 van de Paulinische Paradox Serie. Het uitgangspunt van de doorsnee theologie gebruikt stukjes uit de brieven van Paulus om daarmee te bewijzen dat God Zijn Wet veranderde. Het is de hoogste tijd om de echte Paulus te leren kennen, de Paulus die je nog niet kende.

119 Ministries is verheugd om samen met Jim Barfield en het Project Koperen Boekenrol (PKB) team een aankondiging te doen die de wereld zou kunnen schokken.

Help ons, Jim Barfield te helpen dit PKB van de grond te krijgen, zodat wellicht de Ark gevonden kan worden......

Bekijk de video en "klim in de pen".

Israeli Ministry of Education, Culture and Sports
34 Shivtei Israel St.
P.O.B. 292
Jerusalem 91911


Tel: 972-2-560 2222
Tel: 972-2-560 2330
Fax: 972-2-5602223


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: http://www.education.gov.il

Als de Wet van God niet is veranderd, hoe kan het dan dat zo veel mensen het al zo lang bij het verkeerde eind hebben? Is dat mogelijk? Heeft het zin om de gevestigde, hedendaagse theologie te onderzoeken en te toetsen aan het Woord van God? In deze studie beantwoorden we deze vragen, als introductie van de Paulinische Paradox Serie.

Paulus werd "het kopstuk van de Nazarenen" genoemd. Paulus gaf ons ook een definitie van het geloof van een 'Nazareen". Elke discipel van Paulus was een "Nazareen".

Lijkt jouw geloof op dat van een Nazareen, of lijkt het ergens anders op? Ga mee op onderzoek om te ontdekken wat er in de eerste eeuw werd geloofd, geleerd en in praktijk gebracht.

Q

R

Er zijn mensen die beweren dat Gods Wet niet meer van toepassing is. Daarbij verwijzen ze naar Romeinen 10:4.

Het is de Ruach van God (Gods Geest) die ons onderwijst en daarom ook niet noodzakelijk om een theologie diploma te hebben voordat we Zijn Woord kunnen begrijpen.

Het is een reden tot zorg als mensen beweren dat we wel een diploma moeten hebben om Gods Woord te kunnen begrijpen en onderwijzen.

Over het algemeen wordt beweerd dat we sinds het offer van Christus alleen door geloof worden verlost, en daarmee wordt de suggestie gewekt dat dit in de periode voor de komst van Jesjoea niet zo was. In deze studie toetsen we deze theologie aan Gods Woord, en lichten we ook een klein tipje van de "sluier" over de bijbelse definitie van 'Geloof". (Onze studie "Geloven" gaat nog dieper op die definitie in). Bekijk deze studie en toets alles aan Gods Woord!

Wat hebben de geboden omtrent de slaaf en zijn meester uit Exo 21:2-6 te maken met Jesjoea, en Vader Jahweh Zijn plan omtrent de verlossing van Zijn volk.

Wat heeft het te maken met het einde der tijden en het Pesach Lam, en wat is de Bijbelse verhouding tussen een "slaaf" en zijn Meester?

S

Door heel de kerkgeschiedenis heen, zijn sieraden en make-up voor veel mensen een taboe geweest. Daarvoor worden verschillende redenen aangedragen; Het zou iets zijn wat alleen door heidenen wordt gebruikt. Of het zou zelfs strikt zijn verboden door JHWH. Wij willen deze gedachten toetsen aan de Bijbel om te zien wat er over wordt geschreven.

De meesten van ons weten al dat het fysieke ons iets leert over het geestelijke en vice versa...We passen dat concept toe op slangen en schorpioenen, Bijbelse metaforen voor de tegenstander.

Om iets nieuws te leren kan in eerste instantie best moeilijk lijken. Maar als je het uiteindelijk geleerd hebt, dan wordt het al heel snel een soort van tweede natuur. Maar tot die tijd, kan het best overweldigend lijken. Ga met ons mee in deze korte boodschap waar we eenvoudige personen ... wijsheid willen leren.

T

Er is geen geringe discussie over het tijdstip waarop het Sjabbat is. Een van de grootste vragen is of de Zaterdag echt de juiste 7e dag van de week is en of Messias die dag hield toen Hij op aarde leefde. Ga met ons mee op onderzoek om te zien of de dag van Saturnus (Zaterdag) op de Sjabbat valt of dat de Sjabbat werd verplaatst naar de Dag van Saturnus.

Atheisten vinden het prachtig om erop te wijzen dat de Torah de instructie geeft dat een verkrachter met zijn slachtoffer moet trouwen. Vanuit ons cultureel perspectief lijkt dit absurd en wordt JHWH in een negatief daglicht gesteld. Maar er is meer om hierover te overwegen...

Twee kleine woorden "tot Johannes” schetsen een veel krachtiger beeld van de bediening van Johannes de Doper dan wij van tevoren dachten. En daarmee krijgen die woorden een heel nieuwe betekenis.

Is de gave van tongentaal nog voor nu? Is de gave van tongentaal vandaag de dag nog noodzakelijk? Kan een gave van de Geest worden misbruikt? Is alles wat door voorgangers een "beweging van de Geest" wordt genoemd ook echt het werk van Gods Geest? Kan de Geest van God ervoor zorgen dat iemand iets doet dat in strijd is met de vruchten van de Geest? Onderzoek deze vragen en nog veel meer in deze broodnodige studie over een onderwerp dat maar weinig aandacht krijgt in het hedendaagse lichaam, de gemeente.

Er zullen vandaag de dag veel voorgangers zijn, die tegen je zegen dat je zondigt als je je tienden niet aan de kerk geeft. Maar we kunnen helemaal geen tienden afdragen zoals dat in de Bijbel wordt opgedragen. Het is letterlijk onmogelijk. Deze studie behandelt de vier basistypes van tienden die in de Bijbel worden genoemd. Maar, je moet goed begrijpen dat alle tienden bedoeld waren voor priesters en/of Levieten of om naar de tempel te worden gebracht voor andere doeleinden. Omdat er op dit moment geen priesters noch Levieten noch een tempel zijn, kunnen we als we de Bijbelse voorschriften letterlijk willen opvolgen, geen tienden afdragen. Bekijk deze studie om daar meer over te leren!

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

Deze documentaire behandelt aan de hand van de complottheorie dat de Titanic nooit naar de bodem van de Atlantische Oceaan is gezonken de kwestie van de ontdekking dat dingen in je geloof niet kloppen, Als iets je altijd als waarheid is voorgehouden, dan is het moeilijk om "feiten" die daarmee in strijd zijn zelfs maar te overwegen.

Wil jij je licht laten schijnen? Of verberg jij je licht? Dat lijkt een belachelijke vraag, want wie zou zijn licht willen verbergen? Onze Messias gaf zijn volgelingen de opdracht om een licht voor de wereld te zijn. Maar, wat is 'het licht'? En hoe kunnen we ons licht aan anderen laten zien?

U

Vrijwel iedere gelovige belijdt dat hij wil leven naar Gods wil. De meesten leunen echter achterover en wachten totdat God dingen voor hen doet. Daarbij laten ze hun leven dicteren door de omstandigheden of de beslommeringen van het leven. Ga met ons op onderzoek in deze korte studie waarin we deze visie onder de loep nemen.

Er wordt regelmatig gewezen op de verschillen tussen het oude en nieuwe Verbond. Zijn die verschillen echter Bijbels of zijn ze het gevolg van menselijke tradities om in bepaalde theologieen en doctrines te passen? Laten we dat gaan onderzoeken!

V

Er wordt maar zelden onderwezen over het onderwerp 'vasten'. Maar wat zei onze Redder over vasten? Ga met ons mee op onderzoek in deze korte studie waarin we vanuit een Bijbels perspectief nadenken over onze houding en verlangen ten aanzien van dit onderwerp.

Tijdens twee afzonderlijke, geweldige gebeurtenissen, voorzag Jesjoea een menigte mensen van voedsel. Heb jij er wel eens over nagedacht dat in elk van deze verhalen een profetische betekenis schuilgaat?

Wat betekent het om een man van God te zijn? Heb je daar wel eens echt over nagedacht? De volgende vraag is dan, of jij anderen toestaat om je te beinvloeden zodat je niet leeft als die man van God.

We gaan verder waar we waren gebleven in deel 1 in het oplossen van het probleem van de vreemde som die ons jarenlang is geleerd.

Vervolging is een onderwerp waar zelden over wordt onderwezen. Maar is dat wel goed? Hoe zouden hedendaagse gelovigen ermee omgaan? Als je vanwege je geloof zou worden achtervolgd, zoals dat gebeurde bij de mensen uit de Bijbel, zou jij dan trouw blijven? Ga met ons mee op onderzoek naar dit onderwerp dat maar zelden van de preekstoel wordt gehoord en ontdek wat wij als gelovigen in dit leven zouden moeten verwachten.

Geloof het of niet, maar in sommige kringen staan cheeseburgers ter discussie. Deze discussie komt voort uit de algemene Rabbijnse uitleg van Deuteronomium 14:21. Dit gebod is inderdaad nogal verwarrend, maar misschien kunnen we er een diepere geestelijke boodschap in vinden als we het vers van dichtbij gaan bestuderen.

Vlees dat aan afgoden is geofferd lijkt een zaak te zijn geweest uit het verleden en niet iets waar hedendaagse gelovigen zich mee bezig hoeven te houden. Maar hoe zit het met Halal vlees?

We weten dat onze Redder is opgestaan uit het graf, maar heb je jezelf wel eens afgevraagd hoe de drie dagen en de drie nachten worden uitgelegd? ...

Jesjoea bad tot Zijn Vader om de personen te vergeven die Hem aan het kruis nagelden. Maar toch is in sommige kringen de vraag opgekomen of Hij niet juist het tegenovergestelde zou hebben kunnen zeggen. Sommigen geloven dat het Grieks in werkelijkheid zoiets suggereert. Maar komt dat echt overeen met waar het leven van Jesjoea voor stond? Bekijk deze les vandaag en toets de woorden van Jesjoea zelf.

Dit is een serie lessen die bestemd is voor kinderen en zelfs wordt onderwezen door kinderen. Er is geen betere manier voor de jonge kinderen in onze gezinnen dan om het Woord van Jahweh van elkaar te leren. We bidden dat u deze lessen waardevol vindt voor uw kinderen in hun wandel met onze hemelse Vader. Het 6e gebod. Wat betekent het? Hoe kunnen we het gehoorzamen? Hier is één manier om ernaar te kijken.

Dit is een serie lessen die bestemd is voor kinderen en zelfs wordt onderwezen door kinderen. Er is geen betere manier voor de jonge kinderen in onze gezinnen dan om het Woord van Jahweh van elkaar te leren. We bidden dat u deze lessen waardevol vindt voor uw kinderen in hun wandel met onze hemelse Vader. Dit is een korte les over welke soort vrienden we zouden moeten hebben.

Kunnen we vet eten? Hoe zit het met bloed in ons vlees? Wat zegt de Torah daarover?

De woorden van Paulus zijn geruime tijd verkeerd begrepen. Petrus waarschuwt dat mensen de woorden van Paulus gebruiken om te beweren dat de Wet is afgedaan. Was Paulus een hypocriet in wat hij leerde in vergelijking hoe hij leefde? Of geven de mensen vandaag de dag geen aandacht aan de waarschuwing van Petrus?

Jesjoea vertelde de gelijkenis van de zaaier. In deze gelijkenis wordt beschreven hoe het zaad op verschillende plaatsen terecht komt. Deze studie gaat over het zaad dat tussen de doornstruiken viel. Velen van ons zullen zich daarin herkennen. Bent u bereid in de spiegel te kijken?

Luisteren we altijd naar wat God van ons vraagt, of hebben we nog "bagage" die we liever niet loslaten.

Vetrouwen op God is gemakkelijk als alles mee zit, maar in moeilijke tijden is dat lastiger toch? Hoe zit het op dat moment met ons vertrouwen in Hem en waarom staat Hij toe dat we door moeilijke perioden heen gaan? Hoeveel liefde heeft God voor ons?

Wie zijn de Verloren Schapen?

De twaalf stammen van Israël werden opgedeeld in twee koninkrijken: het Twee stammenrijk Juda en het Tien stammenrijk Israël.

Waar is het Noordelijke Koninkrijk (Tien stammenrijk) gebleven?
Wie of wat is Efraïm?
Wie worden er in Ezechiël 37 weer samengevoegd?
Kan God hertrouwen zonder Zijn eigen Wet te breken?
Wie is Israël?

Allemaal vragen die van fundamenteel belang zijn om Gods plan met Zijn volk goed te begrijpen. In het bijzonder nu we in het einde der tijden leven.

In de Verloren Ark gaan we dieper in op het belang (of niet) van het aanwezig zijn van de Ark met betrekking tot het onderhouden van Torah en wat dit voor ons betekend.

Binnen de grenzen van een degelijke Bijbelse hermeneutiek, zijn er vier begripsniveaus die kunnen worden toegepast bij het bestuderen van Torah. Jesjoea en zijn discipelen pasten deze vier niveaus van Bijbeluitleg toe in de geschriften van het Briet Chadasja Ga met ons mee op onderzoek naar de essentie van deze vier niveaus.

Er zijn mensen die zeggen dat het Woord van God is veranderd. In de Bijbel staat dat het gisteren, vandaag en morgen hetzelfde is.

Er zijn mensen die zeggen dat het Woord van God is veranderd. In de Bijbel staat dat het gisteren, vandaag en morgen hetzelfde is.

Het vijfde gebod staat dat we onze vader en moeder moeten eren, maar is het wel altijd even gemakkelijk om dat te doen en kunnen we dit gebod op de moeilijke momenten niet even naast ons neer leggen?

Was Jesjoea (Jezus) tijdens zien aardse bediening bezig om mensen bij elkaar te brengen ongeacht hun verschillen van mening?

Of was Hij bezig mensen te verenigen in de Waarheid zoals deze wordt weergegeven in Zijn Woord?

Bijna iedereen die ik ken is het erover eens dat Christus de Wet vervulde. Wat betekent dat eigenlijk? Afgedaan? Maar geeft dit geen problemen?

De definitie van het woord vervullen in zijn betekenis kan tegenstrijdig zijn. Dus wat is uw definitie van vervullen en belangrijker nog wat is de Bijbelse definitie IN Mat 5:17?

Heb je wel eens vragen gesteld over de Bijbel waarop je tegenstrijdige antwoorden vond? In de Bijbel staan geen tegenstrijdigheden, maar onze menselijke uitleggingen lijken soms in strijd te zijn met de Bijbel. Misschien kunnen Bijbelse vragen het best worden beantwoord door de Schrift voor zich te laten spreken.

In deze video leveren we geen commentaar, maar stellen vragen en laten de Bijbel het antwoord geven op de vraag. Dit is een prachtige studie om jou te helpen en toe te rusten om vragen te beantwoorden vanuit de Bijbel, in plaats van met menselijke (ant)woorden. Bijna een uur lang hoor je alleen dingen uit de Bijbel.

Heb jij je wel eens afgevraagd waarom je gelooft wat je gelooft? De meesten van ons zouden zeggen: Ik geloof wat ik geloof omdat het zo in de Bijbel staat. Maar heb je dat wel eens onderzocht? Of vertrouw je blindelings op je leiders? Wiens voorbeeld volg jij? Het zou je wel eens kunnen verbazen....

W

"Wees vruchtbaar en wordt talrijk". Er zijn studies waarin wordt beweerd dat dit een gebod voor ons is; als we ons niet vermenigvuldigen, zouden we op de een of andere manier zondigen. Maar hoe kunnen we zeggen dat dit een gebod is, als het voor iedereen zou gelden? Is het zonde om geen kinderen te hebben of om single te blijven?

Zijn de 10 geboden de enige geboden die aan ons zijn gegeven door God? Terwijl de overige geboden werden gegeven door Mozes? Er zijn mensen die dat geloven. Zij beweren dat de 10 geboden gelden als de Wet van God en wat door Mozes werd opgeschreven geldt als de Wet van Mozes. En er zijn veel mensen die geloven dat Jesjoea is gekomen om ons te bevrijden van de Wet van Mozes. Is dat echt zo? Ga met ons mee op onderzoek in de Schrift om de waarheid in deze kwestie te ontdekken.

(Bijzondere dank voor Faith, Grace and Torah Ministries voor hun bijdrage aan deze studie).

Heb je werkelijk het GEHELE Evangelie gehoord? Wat is het Evangelie? Je zult veel verschillende antwoorden krijgen als je dit aan anderen vraagt. De populaire christelijke definitie van het Evangelie is de dood, begrafenis en opstanding van Christus. Dan hebben we ook nog het Evangelie van het Koninkrijk, dat Johannes de Doper en Christus Zelf verkondigde. Ook refereert het boek Openbaring in de profetie over de eindtijd naar het eeuwige Evangelie. En Paulus spreekt over het geheimenis van het Evangelie... die de meerderheid vandaag de dag nog niet begrijpt... Wat zijn al deze evangeliën, en wat zijn hierbij de overeenkomsten en de verschillen? Deze en andere vragen zullen worden beantwoord in deze studie.

Heb je werkelijk het GEHELE Evangelie gehoord? Wat is het Evangelie? Je zult veel verschillende antwoorden krijgen als je dit aan anderen vraagt. De populaire christelijke definitie van het Evangelie is de dood, begrafenis en opstanding van Christus. Dan hebben we ook nog het Evangelie van het Koninkrijk, dat Johannes de Doper en Christus Zelf verkondigde. Ook refereert het boek Openbaring in de profetie over de eindtijd naar het eeuwige Evangelie. En Paulus spreekt over het geheimenis van het Evangelie... die de meerderheid vandaag de dag nog niet begrijpt... Wat zijn al deze evangeliën, en wat zijn hierbij de overeenkomsten en de verschillen? Deze en andere vragen zullen worden beantwoord in deze studie.

Als we de geboden van God bestuderen, zijn de verzen rondom Leviticus 19:19 soms verwarrend.

We gaan onderzoeken of Jahweh van Zijn volk verlangt dat ze de stoffen wol en linnen niet mengen, of dat er geen enkele stof mag worden vermengd met een andere.

We hebben al heel vaak te horen gekregen dat de Wet niet langer geldt voor hedendaagse gelovigen. En daarbij wordt vaak verwezen naar 2 Corinthiërs 3 als onderbouwing voor het feit dat de Wet een sluier is waar wij niet langer onder zijn omdat die sluier in Christus is verwijderd.

Volg ons in deze korte studie waarin we onderzoeken over welke sluier Paulus het nu echt had.

Nieuw Verbond met betere beloftes, of een nieuwe wet? Sommigen zullen verbaasd staan, wanneer ze leren dat de profeten zeiden dat het nieuwe verbond zou bestaan uit dezelfde wet …

Wij zijn er erg enthousiast over, dat meer en meer mensen zich beginnen te realiseren dat de volledige Bijbel waarheid is en nog steeds kan worden toegepast door hedendaagse gelovigen. Als jij bij bovenstaande mensen hoort, dan heb je wellicht heel veel vragen over allerlei dingen. In deze studie willen we je op weg helpen!

Een waarschuwing over hoe we omgaan met het Woord van God.

Vaak denken we dat de Farizeeën zich als een van de weinigen nauwgezet hielden aan Torah, en dat Jesjoea kwam om hun werken te toetsen; maar eigenlijk waren ze wetteloos, ze hielden zich niet aan Gods Torah. Het is belangrijk om dat te weten, zodat je Jesjoea beter zult begrijpen.

Melk... Je zult verrast zijn als je er achter komt wat de Bijbelse melk is, en hoeveel gelovigen nog steeds niet volledig Zijn melk tot zich nemen... laat staan het diepere begrip van wat 'vlees' Bijbels gezien betekent.

De Wet werd gegeven aan degenen die bij de Sinaï waren. Wist jij dat de heidenen daar ook aanwezig waren? Wist jij dat JHWH aangaf dat dezelfde Wet voor al de gelovigen geldt, of je nu heiden bent of als ingezetene geboren bent? Leer dit en meer, met De Groep Van Allerlei Herkomst.

Wat hebben de kleuren blauw, geel en wit te maken met de straten van goud uit Openbaring 21:21 Gods geboden? In deze prachtige studie komen natuurkunde, Gods Woord en Zijn enorme wijsheid samen!!

In deze korte studie wordt de bijbelse definitie van zonde uitgelegd. In een wereld waar de grenzen zijn vervaagd, is deze video een eye- opener voor iedereen die zijn leven wil leven voor Jahweh.

Wat is de functie van de Geest? En staat 'wandelen in de Geest' haaks op het onderhouden/naleven van Gods Torah/Wet? De christelijke theologie leert overwegend dat Geest en Wet niet samengaan. Wij onderzoeken deze stelling aan de hand van Gods Woord.

Er wordt vaak gedacht dat het betekent dat we ons niet meer aan Gods Torah/wet hoeven te houden, die Wet zou immers gebondenheid zijn. Maar wat zegt Gods woord daarover?

Waarom zouden we de moeite nemen Gods Torah te volgen als we dat toch nooit perfect of helemaal kunnen doen? Dat is een goede vraag en ook een vaak gebruikt excuus, in deze korte studie gaan we dat eens onder de loep nemen.

Heeft er wel eens iemand tegen u gezegd dat u 'Onder de wet' bent? Maar wat betekent dat eigenlijk? De betere vraag is wat bedoelde Paulus met die uitspraak......

Kijk mee met deze studie en ontdek waarom we niet onder de wet moeten zijn waar Paulus het over heeft in Rom 6:14 en op andere plaatsen.

Is het u als eens overkomen dat u iemand wilt wijzen op wat Gods Woord daadwerkelijk onderwijst aangaande Torah, maar dat de ander u afwijst en u zich beledigd voelde?

Daar hebben we allemaal wel eens mee te maken gehad, toch?

Gods Woord is echter duidelijk over hoe dat komt en of we dat gevoel wel zouden moeten hebben.....
Met Jesjoea en de apostelen als ons voorbeeld en de Bijbel als ons ijkpunt gaan we dit onderwerp verder onderzoeken.

Wat is er voor nodig om God woedend te maken, kijk mee want het antwoord zal u verrassen.....

X

Y

Z

Zonnebrand is op dit moment niet beschikbaar. Wij doen onze uiterste best om op korte termijn een herziene versie uit te brengen. Bedankt voor uw begrip!

 

In dit deel herhalen we heel kort wat we in deel 1 hebben vastgesteld en gaan daarna verder met de volgende onderwerpen:
- Wie is Nimrod en welke tradities heeft "hij ons geschonken"?
- Osiris, Horus, Hercules, Bacchus, Adonis, Jupiter, Tammoez en kerst.....?
- Kerkvaders, Constantijn, de Katholieke kerk en Gods feesten, hoe zit dat?
- Zonneschijven, handgebaren, obelisken en de kerk...?!?
- Kerstman, sinterklaas, odin, kerstkrans, kerstboom, zonsopkomst samenkomsten, paasham, paashaas, paaseieren, en meer.

Deze video ligt enkel het topje van de sluier maar probeert te zoeken wat God wil dat we met deze kennis doen aan de hand van Zijn Woord.

We bouwen allemaal ergens aan. In deze korte boodschap een gedachte over wiens koninkrijk je aan het bouwen bent.

To be or not to be - Die beroemde vraag wordt in een ander perspectief geplaatst. Een perspectief dat alle gelovigen volgens ons moeten overwegen. Ben jij klaar voor meer diepgang in je wandel? We vragen je om deze studie biddend te bekijken en te overwegen voor je eigen leven of jij er wel of niet bij bent.

Vaak wordt onderwezen dat als Paulus zegt dat alle dingen geoorloofd zijn hij daarmee zegt dat de beperkingen die in de Wet van God staat niet meer van toepassing zijn. Als dat waar is, dan kunnen we moorden, overspel plegen en andere goden aanbidden zonder daar problemen mee te krijgen. Klinkt dat logisch en klinkt dat als iets dat God ons wil vertellen? Ga met ons mee op onderzoek in 1 Korinthe 6 vers 12 en 10 vers 23 om te zien wat er nu echt staat.

Jesjoea zei dat iedereen die Hem had gezien de Vader had gezien. We weten dat JHWH onze hemelse Vader is, maar kunnen de mensen Hem zien in ons? Laten wij aan de mensen om ons heen, in ons leven van alledag, zien wie onze Hemelse leven is? Wie zien de mensen als ze naar jou kijken?

Vaak wordt er gezegd dat alle zonden gelijk zijn voor de Vader. Wat gebeurt er echter als we deze verklaring gaan toetsen?

Velen onderwijzen dat Jesjoea in Markus 7:19 al het voedsel rein verklaarde. Wij zijn het eens dat al het voedsel rein is? De echte vraag die we moeten gaan beantwoorden is wat onze Messias werkelijk zei. Wat is de ware context van dit vers? Heeft Jesjoea werkelijk alle dingen rein verklaart?

Het zondaarsgebed is gebaseerd op Romeinen 10:9 waar staat dat ieder die met de mond belijdt en gelooft dat Jesjoea uit de de dood is opgewekt door God, zalig zal worden.

Wij gaan in deze video op onderzoek wat het inhoud om te geloven wat in Rom 10:9 staat, en of die boodschap iets nieuws was en is.

Zonnebrand is op dit moment niet beschikbaar. Wij doen onze uiterste best om op korte termijn een herziene versie uit te brengen. Bedankt voor uw begrip!

 

Als je jouw relatie met God echt belangrijk vindt, als je echt wilt weten hoe Hij gediend wil worden, en hoe Hij niet gediend wil worden, dan is dit onderwijs geschikt voor jou.

-Waarom vieren we kerst en pasen maar niet Gods hoogtijdagen (feesten) uit Lev 23?
-Wat vind de Vader ervan als we dit met de allerbeste bedoelingen doen?
-Herhaalt de geschiedenis van Gods volk zich?
-Zou het ons iets moeten kunnen schelen wat de Vader ervan vind hoe we Hem aanbidden?
-Wat heeft Jesjoea (Jezus) ons opgedragen om te doen?
-Zijn theologen en voorgangers hiervan op de hoogte (of zouden ze dat kunnen zijn)?
-Kunnen we de conclusies wat we trekken Bijbels en geschiedkundig onderbouwen?

Deze en meer vragen gaan we in deel 1 van Zonnebrand behandelen, het wordt een achtbaan van ontdekkingen wat velen zullen schokken, maar uiteindelijk is het de Waarheid wat ons vrij zal maken.

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe