• Home
  • Blog
  • Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament - Week 1

Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament - Week 1

We beginnen met een nieuwe blogserie met de titel: Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament. In deze serie willen we elke week 2-3 verzen behandelen waarbij we ze kort bespreken, ingaan op de problemen, de oplossing aandragen, een aantal opmerkingen maken en studies noemen die we hebben uitgebracht die het onderwerp op de een of andere manier behandelen. We beginnen deze week met een paar verzen uit Mattheus 5 & 7.

Mattheus 5:17-20
Probleem: Vers 17: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
Jesjoea zegt dat Hij is gekomen om de Wet en de Profeten te vervullen; vaak wordt onderwezen of uitgelegd dat “vervullen” betekent dat er een einde aan is gekomen, het is voltooid.
Oplossing: Vers 18: Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
Niets van de Wet verandert totdat hemel en aarde voorbijgaan. Daarom kan vervullen niet “voltooid zijn” of “geëindigd” betekenen. Het betekent echter ‘vol maken’, ‘tot volle betekenis komen’, ‘volledig verkondigd’. Jesjoea is het vleesgeworden Woord die door Zijn voorbeeld liet zien wat de Wet betekent in al haar volheid en hoe die moet worden toegepast. – Wil je meer weten over dat onderwerp, bekijk dan onze studies: Afgeschaft of vervuld, De fout van de bedelingenleer, Hemel en aarde en de Wet van God, Pleroe de Wet, De minste, de grootste en de opstandige, Paulinische Paradox 1: Kan de meerderheid het mis hebben?

Mattheus 7:15-23
Probleem: Vers 15-16: “Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?
Het is niet altijd meteen duidelijk wat de vruchten zijn en hoe je een valse profeet kunt herkennen. Er zijn mensen die een grote gemeente, gevoelens van liefde of alleen de Vruchten van de Geest als vruchten rekenen.

Oplossing:
1 Johannes 3:9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.
1 Petrus 1:23 U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
1 Johannes 3:4 Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.

De vrucht waarvoor we moeten uitkijken is de keuze om Gods Wet aan de kant te schuiven. Veel andere dingen kunnen naast elkaar bestaan, maar het is onmogelijk dat iemand tegelijkertijd verlangt naar gehoorzaamheid aan Gods Wet en die tegelijkertijd aan de kant wil schuiven. Je hebt het verlangen om te gehoorzamen OF je wilt het aan de kant schuiven. Het is het een of het ander in de ogen van de Vader. En vergeet niet, dat het overtreden van één wet gelijk is aan het overtreden van alle wetten. Wil je meer weten over dat onderwerp en Bijbelgedeeltes die daarover gaan, bekijk dan onze studies: Vruchten van wolven, Geen Wet Geen liefde, Paulinische Paradox 1: Kan de meerderheid het mis hebben?, en De smalle weg.

Shalom,

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe