• Home
  • Blog
  • Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament – Week 3

Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament – Week 3

Deze week gaan we verder met de nieuwe blogserie Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament. In deze serie behandelen we elke week 2-3 verzen die we kort bestuderen en waarbij we een overzicht maken van de problemen, de oplossing, wat aantekeningen en studies die we hebben gemaakt over dat vers of ermee te maken hebben. We gaan deze week verder met een vers uit Marcus 3 over de onvergeeflijke zonde, en Marcus 7 over de spijswetten.

Marcus 3:29
Probleem: “29 maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel.”
Als Jesjoea’s offer vergeving bood voor alle zonden, hoe of wat is dan de “onvergeeflijke zonde”?

Oplossing: Hebreeën 10:26-28 - 26 Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, 27 maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. 28 Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van twee of drie getuigen.
Laster is “beschimpen” of “verachten”, dus iemand die de Heilige Geest lastert is iemand die de Geest van Jah beschimpt of veracht. Er staat niet dat iemand die de Heilige Geest “heeft gelasterd” (verleden tijd) nooit kan worden vergeven. Er was een tijd dat we allemaal de Geest lasterden omdat we allemaal het Woord van God haatten… totdat we tot geloof kwamen en begonnen te groeien in liefde voor het Woord van God. Er is een verschil tussen geen berouw hebben op het moment en het lasteren van de Geest of het haten van het Woord van God… die persoon kan nooit vergeven worden… en de persoon die de Geest gelasterd heeft, maar daar berouw van heeft gekregen, en ervan houdt te wandelen in Zijn Torah zoals onze Messias onderwees en in praktijk bracht.. die persoon ontvangt vergeving. Wil je meer weten over dat onderwerp, bekijk dan onze studie “De onvergeeflijke zonde”.

Marcus 7:15
Probleem: “Er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat, dat hem kan verontreinigen; maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen.”
Vaak wordt aan de hand van dit vers uitgelegd dat Jesjoea alle dingen rein maakte.

Oplossing: Er zijn 2 dingen die we willen noemen.
1. Het publiek tot wie Jesjoea zich richtte bestond uit Joden, en dat waren mensen die de beperkingen van de spijswetten al begrepen en ze niet betwijfelden.
2. De context van het vers gaat over het feit dat de discipelen hun handen niet wassen voor het eten; een rabbijnse traditie en niet iets uit de Torah; Hij werd er niet van beschuldigd dat Hij de Torah overtrad.

Volgens de rabbijnen was het voedsel van iemand die zijn handen niet op de voorgeschreven manier waste voordat hij ging eten, niet ceremonieel rein, waardoor het hem kon verontreinigen. Jesjoea zegt tegen hen dat dat er niet voor zorgt dat iemand onrein is. Wil je meer weten over dit onderwerp, bekijk dan onze studie: Kunnen we alles eten: 1 Timotheus 4.

Sjalom,

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe