• Home
  • Blog
  • Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament – Week 5

Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament – Week 5

In de blogserie Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament gaan we deze week kort in op de vraag: "Heeft God alle dingen rein, of heilig gemaakt in Handelingen 10?" en "Wat is de context van heel Handelingen 15?".

We horen graag wat je vindt van de blog van deze week en van deze serie in het algemeen. Als je vragen of opmerkingen hebt, plaats ze dan gerust hieronder!
Handelingen 10:15
Probleem: 15 En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem: Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden!”
Veel mensen denken op basis van dit vers dat God alle voedsel rein heeft gemaakt, en dat de spijswetten niet meer van toepassing zijn.

Oplossing: Handelingen 10:28 28 … maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen.
Het visioen dat Petrus had ging erom dat hij zich in het gezelschap van heidenen mocht begeven en hen niet als onrein mocht beschouwen. Dit had helemaal niets te maken met voedsel. Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studie: Handelingen 10 – Het visioen van Petrus.

Heel Handelingen 15
Probleem:
Veel mensen denken dat Handelingen 15 onderwijst tegen besnijdenis en of we al dan niet de Wet van God, de Torah moeten volgen.

Oplossing:
We moeten begrijpen welke partijen betrokken zijn in deze discussie en wat het onderwerp van deze discussie eigenlijk is. De betrokken partijen zijn: 1) De Besnijdenis partij (je moet besneden worden om gered te kunnen worden – te vinden in vers 1)
2) De Vergadering van Jeruzalem (het leiderschap van de kerk in de eerste eeuw – te vinden in vers 4) 3) De gelovige Sekte van de Farizeeërs (Gelovigen gered door het geloof die beseffen dat ze niet kunnen worden gered door de Wet te houden, maar ze houden zich wel aan de Wet, uit gehoorzaamheid – net zoals Paulus, ook een Farizeeër – te vinden in vers 5) en 4) Nieuwe heidense bekeerlingen (deze groep is onlangs tot geloof gekomen maar velen zitten nog diep in de heidense tradities die bij de aanbidding van afgoden horen vanaf vers 20. – te vinden in de verzen 7, 12, 14, 17-20, 23). De discussie gaat erover of heidenen de Wet van Mozes moeten houden als middel tot redding (vs. 1) of dat ze de Wet van Mozes moeten houden als kwestie van gehoorzaamheid als gevolg van het geloof (vs. 5). De discussie gaat tussen deze beide mogelijkheden. Nergens in hoofdstuk 15 of in de rest van de Bijbel wordt gesuggereerd dat er een derde mogelijkheid is waarin de Wet van Mozes is afgeschaft, ten dele of helemaal. Wil je meer weten over dit en aanverwante onderwerpen, bekijk dan onze studies: Handelingen 15: Gehoorzaamheid of Wetticisme?, Besnijdenis: Het eeuwige teken(2-delige serie), en Vlees geofferd aan afgoden.

Sjalom,

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe