• Home
  • Blog
  • Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament – Week 6

Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament – Week 6

In de serie Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament gaan we deze week kort in op de volgende vragen "zijn er slechts 4 dingen die de heidenen moeten doen " en "Is Handelingen 20 bewijs dat de zondag de nieuwe sabbat is?".

Laat ons weten wat je van de blog van deze week vindt en wat je van de serie in het algemeen vindt. Als je vragen hebt of commentaar, laat dat dan hieronder achter!

Handelingen 15:18-20
Probleem: 18 Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.19 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, 20 maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed.
Vaak wordt onderwezen dat de heidenen zich alleen maar aan deze vier dingen hoeven te houden.

Oplossing: Vers 21- 21 Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.”
Het eerste dat nieuwe gelovigen moesten doen was stoppen met het volgen van heidense praktijken die in verband staan met de aanbidding van afgoden (de 4 dingen). Daarna zouden ze leren hoe ze moeten leven door op Sabbat de synagoge te bezoeken om de Wet van God te leren zodat ze Hem op de juiste manier zouden aanbidden en zouden leven volgens Zijn wegen, niet volgens menselijke wegen. Vers 20 komt rechtstreeks uit de Wet van Mozes (Leviticus 17:12-16; Deut. 32:17). Wil je meer weten over dit onderwerp, bekijk dan onze studie Handelingen 15: Gehoorzaamheid of Wetticisme.

Handelingen 20:7
Probleem: 7 En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht.
Dit vers wordt vaak aangehaald ter verdediging van de zondag als de “nieuwe” Sabbat.
Oplossing: Vers 6 - 6 Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde broden per schip van Filippi en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas aan, waar wij zeven dagen verbleven.
We moeten vers 6 erbij lezen om de context en het tijdsframe te begrijpen. We zien dat het Feest van Ongezuurde Broden net heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat we ons nu in het tijdsframe van de “Omertelling”, of “Telling van de Weken” bevinden, voordat het Sjavoe’ot/Pinksteren is (Leviticus 23:4-6, 15). De Telling van de Weken gaat gepaard met het tellen van 7 sabbatten. We gaan terug naar vers 7, als we het Grieks van vers 7 lezen, staat op de plaats van “eerste dag van de week”, in het Grieks eigenlijk ...mia ton sabbaton. Het Griekse woord mia betekent “een,” niet “eerste” ... het Griekse woord ‘protos’ betekent namelijk “eerst,” en dat staat niet in de tekst... We kunnen niet zeggen dat er iets staat wat er niet staat. Correct vertaald staat er “een van de sabbatten”. Meervoud. Niet “eerste dag van de week”. Enkelvoud. Het woord ‘dag’ bestaat niet eens in het Grieks, waardoor het nog lastiger wordt om te geloven dat de vertaling “eerste DAG van de week” de juiste is. Denken we terug aan vers 6 dan begrijpen wat er aan de hand is en snappen we de timing omdat ze de Sabbatten aan het tellen waren voor de Omertelling, niet de eerste dag van de week. Wil je meer over dit onderwerp weten, bekijk dan onze studie De dag van de Sabbat.

Sjalom,

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe