• Home
  • Blog
  • Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament - Week 7

Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament - Week 7

In de serie Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament gaan we in de blog van deze week kort in op de volgende vragen: “Wat betekent het om niet meer onder de wet te zijn”? uit Romeinen 6 en "Wat betekent het om gestorven te zijn voor de wet?”, zoals dat staat in Romeinen 7.

Romeinen 6:14
Probleem: 14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.
Dit vers wordt vaak aangehaald om te beweren dat de Wet van God, de Torah, niet meer op ons van toepassing is.
Oplossing: Romeinen 6:8-9 - Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. 9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem.
Dus, aan de hand van de context met betrekking tot “niet onder de wet zijn” zien we dat zowel zonde als dood geen heerschappij over ons hebben. Zonde en dood zijn niet meer over ons… tenminste volgens de directe context. Dus Paulus onderwijst niet dat we niet meer onder de Wet van God zijn, maar in plaats daarvan onderwijst hij dat we niet meer onder de “wet van zonde en dood” zijn. Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studies Wees niet onder de wet en Paulinische Paradox 4: Welke Wet Paulus?

Romeinen 7:6
Probleem: Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter.
Aan de hand van dit vers wordt vaak uitgelegd dat we niet meer onder de Wet zijn, dat we gestorven zijn voor de Wet.
Oplossing: Romeinen 6:10-12 Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. 12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.
Als we de context nader onderzoeken, dan zien we dat hij het heeft over de wet van zonde en dood – ongehoorzaamheid. Waar zijn we voor gestorven? De Wet? Of de wet van zonde en dood? Welke wet hield ons gebonden? Of was het onze zonde die ons gebonden hield? Lees nog eens wat er staat in Romeinen 6:10-12. We moeten sterven vanwege onze zonde. Dat wordt in 1 Johannes gedefinieerd als het overtreden van God wet.
1 Johannes 3:4 Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.
Al te vaak gebeurt het dat mensen Paulus verkeerd begrijpen, omdat hij de context laat bepalen over welke wet hij het heeft, en mensen er ten onrechte van uitgaan dat hij de Wet van God bedoelt, in plaats van de wet van zonde en dood. We kunnen dat niet genoeg benadrukken. Gewoon omdat Paulus de context laat bepalen over welke wet hij het heeft, en mensen er ten onrechte van uitgaan dat hij de Wet van God bedoelt, in plaats van de wet van zonde en dood. Wil je meer weten over dit onderwerp, bekijk dan onze studie Wandelen in de Geest.

Sjalom,

 

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe